Vielse av homofile, nyheter NRK

Biskopen: - Nærbø kyrkje kan ikke nekte homofil vigsel - Stavanger

Det mest omstridte endringspunktet i den nye liturgien er at verset.Jeg som prest står fast ved at jeg ikke ønsker å vie likekjønnede, men om det kommer likekjønnede og vil gifte seg hos oss, så skal vi ta imot den på samme måte som i alle andre kirker, lover soknepresten.

Tsjekkia homofile, Homofil vigsel

Kirken sender et viktig signal. Den største endringen i forslaget til ny vigselsliturgi er tekstene fra Bibelen som leses av presten før selve vielsen. De må snike seg rundt og passe på hvor de er og hva de gjør til enhver tid. Liturgien blir tatt i bruk nærmest med «øyeblikkelig virkning». Dette flertallet gleder seg over at flere ekteskapet endelig blir tilgjengelig for alle par som ønsker å gifte seg i Den norske to liturgiene kan brukes overfor alle par. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra. LES også: Åpen Folkekirke advarer mot ytterligere splittelse. Den nye liturgien, som ble vedtatt med meget stort flertall, er tidligere behandlet av Kirkerådet og Bispemøtet. Dagens vedtak er en direkte følge av fjorårets kirkemøtevedtak om også likekjønnende skal få gifte seg i Den norske kirke. Forventer utmeldinger, sokneprest i Hå Lars Sigurd Tjelle innser at kirken ikke har noe annet valg enn å ta i bruk den nye liturgien. Å elske er en menneskerett, og dermed bør vi i Norge tillate at homofile kan vie seg, både i kirker og moskeer. Kirkemøtet ber om at det igangsettes en prosess medå oversette vigsels- og forbønnsliturgiene til de samiske språkog til tegnspråk. Et flertall i Kirkemøtet ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke og vedtar derfor Ordning for vigsel 2017 og Ordning for forbønn for borgerliginngått ekteskap2017 slik disse er lagt fram fra Kirkerådet til Kirkemøtet 2017. Tas i bruk fra. Allerede onsdag kan de første likekjønnede parene gifte seg i kirken med den nye liturgien. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen. Det var Thomas Peter Randulff, tidligere sokneprest i Jelsa, som tok initiativ til å behandle spørsmålet om Nærbø kyrkje skal ta i bruk den nye liturgien. Nå har vi heldigvis kommet et steg videre, men jeg er forberedt på at det fortsatt kan komme harde tak i denne debatten, innrømmer biskopen. Vi kan bare tenke oss hva som ville skjedd om kirken holdt fast på det gamle ritualet. Les mamma Lily Bandehys hyllest til sønnen: «Jeg takker Gud for at han er homofil». Svaret fra biskopen fremstår som ganske tydelig. Liturgien, som kommer i tillegg til dagens ekteskapsliturgi for kvinne og mann, blir formelt vedtatt under Kirkemøtet neste. LES også: F eiret 500-årsjubileum i Nidarosdomen, gammel liturgi kan fortsatt brukes, det vil fortsatt være mulig å bruke den gamle liturgien. Av 115 delegater gikk 88 stemmer inn for likekjønnet ekteskap.

Det er kjipt at religion nå har gått homofil fra å være personlig. Men så håper jeg de innser at det er Kirkemøtet som bestemmer. Kirkemøte bestemmer, jeg personlig hører ikke på såkalte lærde i Islam som i sine foredrag sier at homofile bør staffes med døden. Fordi Islam ikke tillater det, saxegaard, men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet.

Det må en domsavgjørelse til for at Eiken kyrkje i Vest-Agder kan nekte homofil vigsel, sier fungerende biskop i Agder og Telemark, Bjarne.Biskopen: - Nærbø kyrkje kan ikke nekte homofil vigsel.

Homofil vigsel

Biskopen er ikke overrasket over at enkelte menigheter forsøker å overprøve vedtaket på Kirkemøtet. LES også, prester og proster som ikke støtter likekjønnede ekteskap har derfor hatt mulighet til å reservere seg fra å vie homofile. Men nå homofil vigsel skal det likevel være mulig for homofile å gifte seg i sin lokale kirke. Vigselsliturgien beskriver hvordan seremonien skal foregå og hvilke bibelvers som kan brukes. Men det betyr ikke at jeg kan stå for mitt. Uansett hva den lokale presten måtte mene.

Fortsatt flyr det fordommer rundt omkring om at alle muslimer hater homofile.Han har ment at kyrkjelyden med kirkeloven i hånd kan nekte å ta i bruk den nye liturgien.

Ringerikes Blad - homofil vigsel

  • dag erik pedersen homofil

    4th in the Road race in the 1981 World Championship. AstralInnlegg: 56859, hvem er det? 4 Professional teams edit : Bianchi - Piaggio : Murella - Rossin : Ceramiche

  • er tarjei sandvik moe homofil i virkeligheten

    på landsbasis. Hadde Isak vært der for meg da jeg var 15, hadde kanskje det å komme ut vært hakket enklere, skrev Ruben Pedersen. Hva om en av dem

En festival for alle lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle personer.